Snerydning – love og regler

Administrator Hus og have, Lov, ret og råd

Hvilke love og regler gør sig gældende for snerydning? Hvis du er bosat i en ejendom, som ligger helt ud til en offentlig vej, så har du pligt til at fjerne alt sne, som dækker det område, hvor der skal være fodgængere. Ifølge loven er det din pligt at rydde sne på både fortov og kørebane, hvis du er boligejer …