Vækstfonden hjælper mindre virksomheder med at realisere ambitionerne om vækst

Redaktionen Nyttige råd, Udvalgte artikler Leave a Comment

Selvom ambitionerne for vækst er store, kan det ofte være vanskeligt for små og mellemstore virksomheder at få bankens godkendelse til de nødvendige lån, der kan føre vækstplanerne ud i livet. Kan virksomheden ikke stille med den fornødne sikkerhed eller er egenkapitalen ikke stor nok vil banken ofte afvise at låne penge til virksomheden. Her kan Vækstfonden hjælpe, ved at …

Finansiering af af ejerskifte eller nyinvesteringer i virksomheden med vækstkaution

Redaktionen Lov, ret og råd, Nyttige råd Leave a Comment

Vækstfonden kan hjælpe virksomheder inden for f.eks. bygge og anlægsbranchen med at skaffe finansiering i forbindelse med udvikling af forretningen eller etablering  af en ny virksomhed. Udvikling af forretningen kan f.eks. omfatte ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvikling af nye og forbedrede produkter samt iværksætteri.  Ordningen er af særlig stor betydning for virksomheder indenfor byggeri og anlæg, fordi branchen er presset fra flere …