Elarbejde. Hvad må man selv udføre?

Redaktionen Boligforbedringer, Lov, ret og råd, Nyttige råd Leave a Comment

I alt for mange boliger er der ulovlige og farlige ”gør det selv” installationer. Ofte skyldes det uvidenhed når kravene ikke bliver overholdt. Men hvilken slags elarbejde må man egentlig selv udføre og hvornår skal man ringe til den autoriserede elinstallatør?

Foto: Wikimedia Commons

Ifølge sikkerhedsstyrelsen må man f.eks. gerne udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord og udskifte en eksisterende kontakt med en lysdæmper. Man må derimod ikke selv trække nye kabler og opsætte nye stikkontakter. Her er det ofte, at det går galt og ”gør det selv manden” anvender for tynde ledninger med deraf følgende risiko for kortslutning og brand.

Sikkerhedsstyrelsen har udgivet en folder der beskriver præcist hvilke typer elarbejde det er tilladt for ”gør det selv folket” at udføre og hvornår der skal en autoriseret elektriker til at udføre arbejdet.

Følgende må du ifølge sikkerhedsstyrelsen selv udføre, når strømmen er afbrudt:

Udskifte eller montere stikpropper,

ledningsafbrydere, apparatkontakter,

fatninger, forlængerled og tristikdåser.

Reparere elapparater, fx udskifte ledningen,

der fører strøm til apparater, der er

tilsluttet med en stikprop (tilledning).

Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere

og stikkontakter uden jord – stikkontakter

med to huller – op til 250 V.

Normaltæt materiel er alt materiel, der

har en IP20-mærkning eller ikke har

IP-mærkning.

Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter

med jord – stikkontakter med

tre huller – op til 250 V. Det forudsætter

dog, at elinstallationen er beskyttet med

en HFI- eller HPFI-afbryder, som

beskytter mod fejlstrøm, og at der er

fremført en virksom jordleder.

Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter

med pindjordskontakt

stikkontakt med 2 huller og en jordpind

op til 250 V. Det forudsætter dog,

at elinstallationen er beskyttet med en

HFI- eller HPFI-afbryder, som beskytter

mod fejlstrøm, og at der er fremført en

virksom jordleder (beskyttelsesleder) til

jordpinden.

Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere

eller til afbrydere med tidsfunktion.

Opsætte og nedtage lamper i badeværelser

og andre steder hvor der ikke er

krav om mere end normaltætte lamper

(IP 20). Det gælder også lavvolt belysning

(halogenlampesæt), der leveres

som samlesæt med transformer, lamper,

ledninger og monteringsvejledning.

Ændre og reparere svagstrømsstyringsog

reguleringssystemer, som anvendes til

at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering

af intelligente styringer.

HFIKilde: Sikkerhedsstyrelsen.
Se videoen med elinstallatør Bent E:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.