Energimærkning af huse

admin Boligforbedringer, Nybyggeri, Tophistorier, Udvalgte artikler

I forbindelse med energimærkning af nye huse opereres der med tre forskellige energiklasser. A1, A2 og B1. Alle nybyggede huse skal som minimum overholde energiklassen B1, hvilket svarer til reglerne i bygningsreglementet der trådte i kraft fra 2006 (BR08). De to lavenergiklasser A1 og A2 bruger henholdsvis 25 procent og 50 procent mindre energi. Ud over de nævnte klasser er …