Energimærkning af huse

admin Boligforbedringer, Nybyggeri, Tophistorier, Udvalgte artikler

I forbindelse med energimærkning af nye huse opereres der med tre forskellige energiklasser. A1, A2 og B1.

Alle nybyggede huse skal som minimum overholde energiklassen B1, hvilket svarer til reglerne i bygningsreglementet der trådte i kraft fra 2006 (BR08). De to lavenergiklasser A1 og A2 bruger henholdsvis 25 procent og 50 procent mindre energi. Ud over de nævnte klasser er der de senere år også blevet bygget enkelte passivhuse, hvor energiforbruget er ca. 75 procent lavere end bygningsreglementet kræver. Endelig findes der en type huse, som falder lidt uden for klassificeringen, nemlig plusenergihuset.

Den væsentligste forskel mellem et lavenergihus og et plusenergihus er, at plusenergihuset producere mere energi end der forbruges, Typisk sker dette ved hjælp af solceller på taget, som producerer el til både varmepumpe, ventilation, belysning, m.m.. Solcellerne er dimensioneret, så elproduktionen mindst modsvarer elforbruget i huset. Det vil sige, at man i teorien kan sælge den overskydende elproduktion.

Ved større renoveringer af eksisterende huse, skal man være opmærksom på, at de nye regler ved energimærkning også skal overholdes. Det vil sige, at det i forbindelse med en større ombygning  kan være nødvendigt f.eks. at efterisolere tagkonstruktionen, ydermurene og skifte vinduerne for at leve op til energikravene.