Finansiering af af ejerskifte eller nyinvesteringer i virksomheden med vækstkaution

Redaktionen Lov, ret og råd, Nyttige råd Leave a Comment

Vækstfonden kan hjælpe virksomheder inden for f.eks. bygge og anlægsbranchen med at skaffe finansiering i forbindelse med udvikling af forretningen eller etablering  af en ny virksomhed.

Udvikling af forretningen kan f.eks. omfatte ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvikling af nye og forbedrede produkter samt iværksætteri.  Ordningen er af særlig stor betydning for virksomheder indenfor byggeri og anlæg, fordi branchen er presset fra flere sider i form af generel faldende omsætning og vanskeligheder i forbindelse med store finansieringer, som ejerskifte eller udvidelse af virksomheden.
Virksomheder med op til 250 medarbejdere kan søge om vækstkaution og der kan ydes en dækning på op til 75 pct. af tab efter sikkerheder og øvrige kautioner på finansiering på op til 10 mio. kr. For den del af finansieringen, der måtte overstige 10 mio. kr., dækker kautionen 65 pct. af tabet.

Du kan få mere information om vækstkaution i videoen herunder:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.