Lavenergihuse – typer af energihuse

Redaktionen Boligøkonomi, Energi og miljø, Hus og have Leave a Comment

Kravene til isolering og energiforbrug er igennem årene løbende blevet skærpet. Her er en gennemgang af forskellige hustyper og deres energiforbrug:

Murermester villa
Et klassisk to-plans hus fra 50-erne bruger 27.000 kWh om året.

Moderne hus
Et klassisk et-plans hus anno år 2009 bruger 9.000 kWh om året.

Lavenergihus
Et hus må kaldes et lavenergihus, hvis det forbruger mindre end 50% af bygningsreglementets krav. Et eksempel på et et lavenergihus:

Transmissionstab på 9500 kWh plus ventilationstab på 3000 kWh. Solindfald giver 4200 kWh og varmeafgivende elartikler giver 4000 kWh. Sammenlagt giver det et behov for at få tilført 4300 kWh varme.

Eksemplet kommer fra en rapport der blev udfærdiget i forbindelse med fritagelse fra gaspligt, da det med et så lille varmebehov giver bedre mening med for eksempel en varmepumpe. I dette tilfælde er det altså afgørende at fjernsyn, computere etc. kører for at huset bliver varmt nok.
Passivhus (0-energihus)

Et passivhus bør ikke bruge noget energi, men bruges i normal tale også om huse der bruger en meget lille mængde energi.

Et passivhus er et hus uden et normalt opvarmningssystem, da det er så godt isoleret at energien til opvarmning kommer fra menneskene i huset og tændte maskiner. En solfanger hjælper med at varme vandet op om sommeren og giver et tilskud om vinteren. Et varmegenvindingsanlæg sørger for udskiftning af luft, med varmeveksling så varmen overflyttes til den friske luft. Derudover er det vigtigt hvor vinduer etc. er placeret, da de også giver en del varme fra solen.

Det gennemsnitlige energiforbrug i en dansk villa i 2009 er cirka 15.000 kWh, i et passivhus bruger man derimod kun cirka 2.000 kWh om året. De 2.000 kWh vil man så normalt få fra en varmepumpe. Er der fjernvarme i området, så er der ofte tilslutningspligt, hvilket man dog ofte kan få dispensation for når man bygger passivhus.
Plus Energi Hus

Et Plus Energi Hus skaber mere energi end det forbruger og kan potentielt virke som en strømkilde der leverer strøm tilbage til el-nettet.
Kilde: Familiehåndbogen, hus og have.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.