Overset varmekilde – fyr miljørigtigt med træpiller i pillebrændeovne

Redaktionen Uncategorized Leave a Comment

Et alternativ til de traditionelle brændeovne er en pilleovn. Og den er der flere og flere, der vælger, fordi den tænder sig selv op og samtidig brænder meget rent. Når du først har hældt pillerne i, kan ovnen holde sig i gang i en lille uge.

Pilleovne var før i tiden både klodsede og støjende. Nu er der imidlertid gjort en del for designet, så pilleovnen både pynter og præsterer. Du bør anskaffe dig en pilleovn for hyggens skyld.

Brændeovne er primært i Danmark blevet udpeget som en alvorlig forureningskilde, men årsagen er formodentligt, at alt for mange husstande havde gamle brændeovne og mange bruger desværre dårligt, urent eller fugtigt brændsel som fx affaldstræ, mælkekartoner eller u lagret blandet løv brænde. Når du køber træpiller, får du derimod altid et rent produkt, som er fremstillet under kontrollerede forhold med en høj brændværdi.

En anden alvorlig side af brændeovnsproblematikken er indeklimaet. Astma-Allergi Forbundet har således peget på utætte og åbne ovnlåger, dårligt brændsel, forkert optænding og manglende udluftning, som vigtige kilder til dårligt indeklima ud over de udsendte partikler. I en pillebrændeovn sker optændingen automatisk ved hjælp af en elektronisk tændingsenhed uden petroleums produkter. Derfor er det slet ikke nødvendigt at åbne ovnlågen, hverken under optænding eller drift. Desuden regulerer en moderne pilleovn selv lufttilførslen, så den altid brænder optimalt.

Pilleovnen er en af de opvarmningsmuligheder, der er ved at blive rigtig populær herhjemme. Ovnen forener brændeovnes hygge med moderne teknologi, driftssikkerhed og flot design. Oven i hatten er partikel-emissionen fra en gammel brændeovn godt 30 gange højere end fra en moderne pilleovn.

Desuden har de bedste pilleovne på markedet et avanceret system til dobbeltforbrænding. Det betyder, at de opvarmer røgen til 900 grader, hvilket antænder de udskældte røggasser, som mange andre ovne ville slippe ud i skorstenen til skade for både naturen og brændselsøkonomien. Med en pilleovn kan man derfor opnå virkningsgrader på over 80-90%, svarende til, at næsten al den energi, der er i brændslet, bliver udnyttet. I pillebrændeovne er det en dårlig ide at forsøge at afbrænde affald – så på den måde ændres adfærden også mod det folk kunne finde på med en brændeovn.

En af ulemperne ved traditionelle brændeovne er, at det kan være vanskeligt at regulere rumtemperaturen præcist, når man tænder op. Derfor bliver der let stegende hedt i starten. Når det sker, er der mange mennesker, som lukker for ilttilførslen for at begrænse varmen. Problemet med denne praksis er imidlertid, at man kvæler ilden. På den måde falder temperaturen i bålet, hvilket fører til dårlig og uren forbrænding. Typisk har man jo valgt den løsning til nattefyring. Derfor har flere kommuner da også forbudt nattefyring. Med en pilleovn kan man blot slukke for den, hvis det bliver for varmt i stuen eller skrue ned for effekten.

Brændeovne betyder meget oprydning af aske samt gnister og gløder. Pilleovne efterlader meget lidt aske, som samles i en skuffe til nem bortskaffelse.

I nye huse, der er meget tætte, kan det være et problem, at pilleovnen (lige som brændeovnen) suger ilten fra stuen. Men moderne pilleovne er helt tætte og kan tage luften udefra.

Endelig udvikles automatikken, så de fleste nye ovne kan fjernbetjenes fra en smartphone.

Det betyder, at du på vej hjem kan tænde din pilleovn, så huset er dejligt varmt, når du træder ind ad døren

Træpiller til pilleovn kan købes hos i Tyskland til kun 7 % moms. 900 kg i alt. 6mm træpiller, i 15 kg poser

Det er vigtigt du bruger den rigtige type træpiller i din pilleovn, da det har stor indflydelse på ydelsen på din pilleovn. Bruger man en dårlig træpille kvalitet bliver pilleovnen hurtig beskidt da den tilsmudser rude, brændkammer og indre dele. Du får behov for at rengøre og servicere oftere.

Spar penge med en pillebrændeovn. En træpilleovn afbrænder forarbejdet træ, der er blevet afbarket, findelt, tørret og komprimeret til små piller. Træpiller er mere økonomiske end elvarme, fyringsolie, naturgas og fjernvarme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.