Tungmetaller i vandhaner

Redaktionen Boligforbedringer, Lov, ret og råd, Nyttige råd Leave a Comment

Bly og cadmiumindholdet i vandhaner skal holde sig under bestemte grænseværdier for, at vandhanen må sælges på det danske marked. En vandhane skal være VA – godkendt, for at være lovlig. Køber man en ny vandhane, kan man sikre sig, at den har de nødvendige godkendelser ved at se listen over godkendte vandhaner på siden www.godkendtevandhaner.dk. Man kan også her se hvilke vandhaner som ikke udskiller nikkel, hvilket kan være relevant hvis man har nikkelallergi.

Der har før i tiden været flere eksempler på vandhaner på det danske marked, som indeholdt alt for store mængder tungmetaller. Mange af disse vandhaner sidder formegentlig stadig rundt omkring i danske hjem og kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko ved at afgive tungmetaller til vandet. Man kan gøre sig selv og sin familie en tjeneste ved at undersøge om vandhanerne er godkendte og evt. skifte dem ud. Mange af vandhanerne med for højt indhold af tungmetaller er tilsyneladende produceret i Kina. Årsagen til det høje indhold af bly og cadmium kan være, at der ved fremstillinger er blevet anvendt genbrugsmetaller hvor renhedsprocenten ikke har været særlig høj. På den måde har producenten kunnet reducere produktionsomkostningerne uden at det umiddelbart har kunne ses på det færdige produkt. De danske importøre har tilsyneladende ikke alle haft tilstrækkelig fokus på problematikken, eller ført en tilstrækkelig effektiv kontrol.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.