Energirenovering af boligen giver kontante besparelser

Redaktionen Boligforbedringer, Energi og miljø, Udvalgte artikler 1 Comment

Energiforbruget i vores boliger og husholdninger udgør en væsentlig del af Danmarks samlede energiforbrug. Faktisk bliver lige knap 30 procent at vores samlede energiforbrug anvendt i boliger og husholdninger. En af de største muligheder for energibesparelser i vores samfund ligger derfor i effektiviseringer af energiforbruget i boligerne. Alle beregninger viser klart, at energiforbedringer af boligerne er sund fornuft både for den enkelte boligejer og for samfundet som helhed.

De fleste investeringer i energiforbedringer af boligen kan tjene sig selv hjem i løbet af ganske få år, men også ud fra en samfundsøkonomisk betragtning kan energiforbedringer af boligen have positive effekter i form af jobskabelse og dermed øgede skatteindtægter og reducerede udgifter til overførselsindkomster.

Fremtidens energiforsyning bliver mere grøn

Besparelser på energiforbruget i vores boliger og husholdninger kommer ikke til at stå alene. Fremtidens energiforsyning er ved at ændre sig med hastige skridt og en omstilling til mere miljøvenlige energikilder er lige om hjørnet. Målet er udfasning af fossile brændstoffer som kul og olie, der skal erstattes med vind, sol og biomasse. I følge regeringens 2020 plan skal 50 procent af elproduktionen i 2020 dækkes af vindenergi og 35 procent af det samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder. Dong’s nye store vindmøllepark ved Anholdt er et at de konkrete eksempler på tiltag der skal gøre det muligt at nå regeringens mål. Vindmølleparken opføres i samarbejde med Siemens Wind Power, som har stor erfaring i at producere vindmøller, der kan modstå de ekstreme belastninger, som placeringen på havet giver. Opførelsen af vindmølleparken, som bliver danmarks største havmøllepark forventes at strække sig over tre år. Når den sidste mølle er opstillet vil vindmølleparken ved Anholdt kunne levere ca. 4 procent af Danmarks samlede elforbrug.

Oliefyr erstattes af varmepumper og fjernvarme

Tusindvis af oliefyr bliver årligt skrottet og udskiftet med mere moderne kilder til opvarmning. Udenfor fjernvarmenettet vil det oplagte valg være en varmepumpe, som kan udnytte luftens eller jordens varme. På den måde vil vindmøllestrømmen blive anvendt til at reducere afhængigheden af olie og skabe muligheden en co2 fri energiforsyning.

Hvem får størst fordel af den nye energipolitik?

Der er nok ingen tvivl om, at boligejere som i tide får udført energiforbedringer af boligen også vil være dem, der i fremtiden vil drage størst fordel af den nye energipolitik. En bolig med et godt energimærke vil alt andet lige kunne indbringe en større pris ved et salg og de løbende udgifter ved at bo i ejendommen vil være lavere end ved en tilsvarende bolig, hvor der ikke er blevet foretaget energiforbedringer. Prøv blot at sammenligne aktuelle salgspriser med energimærkningen. Statistikken viser en klar sammenhæng mellem energimærkningen og handelsprisen.

Taberne vil være de boligejere, som sparer på energirenoveringerne og f.eks. beholder det gamle oliefyr, ikke udskifter vinduerne og undlader at efterisolere huset. Hvis boligen ligger udkants-danmark kan resultatet i sidste ende være en ejendom som er usælgelig.

Kilder:

http://www.goenergi.dk/aktuelt/forbruger/godt-energimaerke-giver-god-salgspris
http://energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Elsektorens-miljoepaavirkninger/Elproduktion-i-Danmark/Sider/Produktion-af-vedvarende-energi.aspx

http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/renewables/wind-power/

http://www.climateminds.dk/index.php?id=650

http://naturogmiljoe.dmu.dk/klimaenergi/51/

Comments 1

 1. Det er på mange måder fornuftigt med energirenovering af boligen. Man kan spare på energiregningen, få et bedre indemiljø og have bedre ‘klima-samvittighed’.

  Problemet for mange er at det kan være vanskelig at finde ud af hvor man skal begynde.

  Skal energikilden ændres? Eller måske skal de gamle vinduer skiftes? Eller er det noget helt tredie som skal til?

  Heldigvis, så behøver man ikke selv være ekspert for at få et overblik over mulige energirenoveringer. Man kan ringe til en energivejleder og få lavet et energitjek af boligen.

  Energivejlederen vil typisk gennemgå de synlige installationer, lave et tjek på isoleringen og lave termografi af boligen. Termografi viser hvor varmen slipper ud af boligen – og dermed hvor det bedst kan betale sig at starte med efterisolering.

  Det lyder dyrt med energitjek, men det behøver det ikke at være. F.eks så har Comfort-homes.dk en kampagne, hvor du kan få energitjekket boligen til 1995,- Det er penge, som hurtigt vil tjene sig hjem, for det viser sig at 9 ud av 10 kan spare på varmeregningen.

  Mange tænker på at spare på energibudgettet – og har tænkt på det længe, men ved at tage kontakt til en energivejleder i dag, så kan tanke enkelt gøres til handling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.