Hvad laver en landinspektør?

Redaktionen Nybyggeri

En landinspektør er en uddannet fagperson, som beskæftiger sig med mange typer opgaver når der skal bygges nyt eller en eksisterende bolig skal udvides.

Landinspektøren beskæftiger sig med:

  • arkitekt- og ingeniørarbejde.
  • Bygningsplanlægning.
  • Opmåling og indberetning af arealer.
  • Udformning af lokalplan.
  • Digitalisering af planlægning til registrering og lovgivning.

Landinspektøren er med fra start til slut

Landinspektøren vil være med helt starten ved et bygningsprojekt. Han eller hun hjælper med at vurdere og kvalificere de planer og ideer, som kunden har gjort sig i forbindelse med nybygning. Landinspektøren har styr på, hvad der muligt inden for lovens rammer. Efter en saglig og grundig vurdering af dine planer, udarbejder landinspektøren en lokalplan for projektet, som I er blevet enige om. Lokalplanen vil indeholde en beskrivelse af, hvordan området vil se eller vil skulle anvendes. De fleste kommuner vil kræve en lokalplan i forbindelse med en ny- eller tilbygning, inden der gives tilladelse.

Er der styr på de juridiske krav?

Det der oftest efterspørges af husejere, er vejledning i de juridiske krav ifm. ny- eller tilbygning. Det går bl.a. på registrering af forskellige dele vedrørende nuværende og fremtidigt bygningsværk. Mange har også brug for vejledning i lovene, som regulerer anvendelsen af arealer, fordi det kan være komplekst at overskue de forskellige paragraffer.

Har du gode ideer?

Skal dit nye hus eller din tilbygning være utraditionelt? Uanset om det skal være et moderne og kreativt bygningsværk, eller noget meget personligt med skæve vinkler, så kan landinspektøren hjælpe dig. I et samarbejde kan I finde frem til de bedste ideer, til den bygning du ønsker. Når projektet er på plads, så udformer landinspektøren en arkitekttegning over det areal, som der skal søges godkendelse til.

Landinspektøren arbejder både i marken og på kontoret

Landinspektøren er uddannet til at veksle mellem arbejdet i marken og arbejdet på kontoret.

Han eller hun vil derfor, som udgangspunkt, følge dig i hele processen, lige fra første samtale til den endelige byggetilladelse.