Nye regler for solceller 2013 – Det er stadig en attraktiv investering

Redaktionen Boligforbedringer, Boligøkonomi, Energi og miljø, Nyttige råd, Tophistorier, Udvalgte artikler Leave a Comment

Med de nye regler for solceller, der gælder fra 2013 er den hidtidige års-baserede “nettomålerordning” erstattet af en timebaseret afregning. Dette betyder, at den el du kan nå at forbruge inden for den time hvor den produceres er afgiftsfri. Besparelsen vil dermed være på ca. 2 kr pr. kwh, når du kan nå at bruge den el dit anlæg producerer inden for en time. Med de nye regler vil det ikke længere være muligt at “gemme” overskudsproduktionen i el-nettet fra sommer til vinter, men til gengæld vil overskudsproduktion blive afregnet til en mere fordelagtig pris på 1,30 kr/kwh mod tidligere 60 øre/kwh. Pristillæget ydes i en periode på 10 år, hvorefter du vil få markedsprisen på el.

Solceller er stadig en attraktiv investering

Der har op til vedtagelsen af de nye regler været stor bekymring for, at de nye regler ville gøre det mindre attraktivt for private husejere at investere i solceller. Det har imidlertid vist sig, at der stadig er god økonomi i at investere i et solcelleanlæg, for de nye regler er stadig meget fordelagtige. Priserne på solcelleanlæg har desuden været faldende hvilket delvist opvejer ulemperne ved de nye regler.

Et solcelleanlæg som bliver opsat i 2013 vil have en tilbagebetalingstid på ca. 10 år, hvorefter det er en ren overskudsforretning i resten af anlægges levetid, som forventes af være mindst 30 år. Med stigende elpriser/afgifter vil tilbagebetalingstiden på anlægget kunne forventes at være endnu kortere.

Køb solcelleanlæg i 2013 og få den højeste afregningspris

Hvis du allerede køber et solcelleanlæg i 2013 vil du kunne sikre dig den høje afregningspris på 1,30 kr/kwh. I årene fremover vil pristillægget falde med 14 øre/kwh hvert år.

Økonomien i et solcelleanlæg vil med de nye regler være sikret af den høje afregningspris på overskudsproduktion, men derudover kan der være stor forskel i økonomien fra anlæg til anlæg, fordi der også er en række andre faktorer som er afgørende for totaløkonomien i et anlæg.

I forbindelse med din investering i solceller bør du derfor overveje følgende:

  • Hvor meget ønsker du at investere i et solcelleanlæg?
  • Hvor mange m2 har du til rådighed på taget?
  • Hvilken taghældning og orientering har din tagflade?
  • Hvad er din forventning til solcelleanlæggets tilbagebetalingstid
  • Hvad er din forventning til indtjening efter solcelleanlæggets er tilbagebetalt?

Det kan være en god idé at få en solcellekonsulent til at lave en individuel beregning af økonomien i dit solcelleprojekt. Energi Midt, som er et af landets store energiselskaber med mange års erfaring i solcelleanlæg tilbyder f.eks. at lave en individuel beregning af økonomien. Du kan se mere her: EnergiMidt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.