Placering af postkassen og husnummeret

Redaktionen Boligforbedringer, Hus og have, Lov, ret og råd, Nybyggeri, Nyttige råd Leave a Comment

Placering af postkasser ved huse i Danmark

I Januar måned 2012 blev der fra statslig side besluttet, at der skulle være nye regler for alle husstande i forhold til placering af postkasse ved ens bolig. Det blev på daværende tidspunkt bestemt, at alle postkasser skulle ud til den nærmeste offentlige vej at stå.

Man har desuden tidligere haft muligheden for at få sin post leveret direkte til døren, hvis man er over 65 år gammel og bosiddende i en etageejendom. Efter de nye regler er kommet til, så er dette ikke længere muligt.

Hvis du er handicappet, og derfor ikke er i stand til selv at hente din post ude ved postkassen, så skal du tage kontakt til kommunen og ansøge om at få din post leveret til døren. Når du har ansøgt om dette hos kommunen, så vil de efterfølgende tage en beslutning omkring, om du kan få leveret din post direkte til døren, eller det fortsat vil blive leveret i din postkasse.

Hvilke specifikke regler gør sig gældende for placering af postkasser og brevsprække pr. 1. Januar 2012?

Alle huse uanset byggeår skal pr. 1. Januar 2012 sætte deres postkasse helt ud til matriklen. Såfremt man er bosat i en ejendom, som er bevaringsværdi, kan kommunen stille særlige krav omkring, hvordan din postkasse skal se ud.

Det er et krav, at man placerer brevkassen således, at omdeleren af post let og ubesværet har mulighed for at aflevere forsendelser fra offentlig vej, offentlig sti eller fra en privat fællesvej. Det skal være muligt for omdeleren at levere forsendelser, uden at omdeleren er nødsaget til at begive sig fra vejarealet ind i forhave, carporte eller lignende for at leveret posten.

Man skal desuden sørge for at placere sin brevkasse således, at afstanden mellem brevindkastets underkant samt fortov, terræn eller vej er på minimum 100 cm og maksimalt 120 cm.

Man kan placere sin postkasse vinkelret mod adgangsvejen, såfremt der er en anden placering, som generer ens adgang til huset. Dog er det et krav, at postkassen skal stå i skel.

Hvad er årsagen til at, man fra statslig side har valgt at ændre på reglerne i forhold til placering af postkasse?

Den primære årsag til, at der er blevet ændret i reglerne i forhold til placering af postkasser er, at man ønsker at gøre det lettere for postvæsnet at levere posten. Efter 1. Januar 2012 er det blevet hurtigere og lettere for både postbude såvel som avis- og reklamebude at komme rundt med post, aviser og reklamer, og samtidig sparer det også omdelerne en masse tid. Især i landområder har det sparet buddene for rigtig meget tid.

Hvis man bor i et hus, hvor der er to eller flere personer, og man har et ønske om at have en postkasse hver, så kan dette sagtens lade sig gøre. Her er det dog et krav, at man sørger for at placere sine postkasser ved siden af hinanden.

Hvilke regler gør sig gældende i forbindelse med opsætning af et brevkasseanlæg i etageejendomme?

Kravet til et brevkasseanlæg for beboere, som er bosiddende i en etageejendom er, at man skal sørge for at placere brevkasseanlægget i stueetagen så tæt som muligt på ejendommens hovedindgang. Her skal det ligesom ved husstande være let for postbuddet at levere forsendelser.

Hvem bærer ansvaret for opsætningen af postkasser efter den gældende danske lovgivning?

Hvis du er bosiddende i eget hus, så er du selv ansvarlig for, at din postkasse er sat op efter den gældende lovgivning. Dette gør sig dog ikke gældende, hvis du er bosat i en lejlighed. Her er det nemlig ejeren af ejendommen eller andelsforeningen, som har det bærende ansvar for, at der bliver opsat et brevkasseanlæg efter den gældende lovgivning.

Er der tale om fritidshuse, så er det den person, som har udstykningstilladelse, som er ansvarlig for at afsætte et areal, som skal bruges til brevkasseanlæg. Hvis der er tvivl om, hvem der har udstykningstilladelsen, så kan man tage kontakt til kommunen i den by, som fritidshuset ligger i. Man kan desuden også tage kontakt til grundejerforeningen, som også kan give et svar på netop dette.

Placering af husnumre på huse i Danmark

Det er vigtigt, at du sørger for at placere dit husnumre korrekt. Du kan her få et par gode råd til, hvordan du bør placere dit husnummer.

  • Dit husnummer skal være synlig fra offentlig vej.
  • Det skal være muligt at se dit husnummer fra nærmeste offentlige vej, når man sidder i en bil.
  • Skiltet hvorpå dit husnummer står angivet må ikke være dækket af eksempelvis buske, hæk, træer eller lignende.  Det må desuden heller ikke forsvinde på grund af en snedrive eller lignende i vinterperioden.
  • Man bør som udgangspunkt aldrig placere sit husnummer på en havelåge. Hvis man gør det, så vil man ikke komme se husnummeret, hvis havelågen står åben, hvilket godt kan blive et problem. Undgå derfor at placere dit husnummer her.
  • Sørg for at dit husnummer har den rette størrelse, så det er synligt. Dit husnummer bør som udgangspunkt have en størrelse, som er på minimum 85 mm. Det bør desuden også have en god kontrast i farverne, således skiltet både kan ses i dårligt vejr, og når det ikke længere er lyst udenfor.
  • Dit husnummer skal altid kunne ses i mørke. Hvis det er mørkt på et tidspunkt hvor der ikke er gadelygter tændt, så skal dit husnummer alligevel gerne være synligt. Dette kan man eksempelvis gøre, hvis man har monteret en refleks ved sit husnummer, således at biler, cykler og lignende tydligt kan se husnummeret, når der lyses med en bil eller med en cykellygte.
  • Til sidst bør man teste sit eget husnummerskilt. Man kan kontrollere om alt er, som det skal være ved, at man går ud til vejen og stiller sig selv det spørgsmål: Hvis ikke jeg var stedkendt, ville jeg så være i stand til at finde dette husnummer? Hvis du ville være i stand til det, så er alt, som det skal være.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.