Træer i skel – hvilke regler er gældende

Redaktionen Hus og have, Nyttige råd, Udvalgte artikler Leave a Comment

Der er ikke noget, der kan skabe ufred mellem naboer som stridigheder om hegn og skel.

I forhold til reglerne om fælleshegn er det meget enkelt, idet et hegn eller en hæk i skel er fælleseje.

Du vil i følge hegnsloven som grundejer altid kunne forlange at der bliver opført et fælleshegn i skel. Fælleshegnet skal altid placeres i skellet mellem jeres grunde.

 

Huse og hegn i skel

I følge byggeloven har du eller din nabo lov til at opføre en bygning i skel. Dette kunne f.eks. være en garage, eller et udhus. Den nye bygning vil i så fald kunne erstatte et eksisterende hegn i skellet mellem de to grunde. Du skal være opmærksom lovgivningen ved byggeri i skel. F.eks. må en bygning ikke være længere end 12 meter i skel. Der kan også være lokale vedtægter for den konkrete bebyggelse, hvor du bor.Træ væltet i storm

Træer i skel

Hvis der står et træ i skel, vil det per automatik være fælleseje. Der er ikke noget i vejen for at have et træ i skel hvis begge naboer er enige om det. Hvis den ene af naboerne ønsker træet at træet skal fælles, vil det være hegnslovens regler, der gælder. Det vil sige, at hegnet maksimalt må være 1,8-2,0 meter højt. der kan lokalt være servitutter eller bekendtgørelser, der foreskriver andre regler end de almindeligt gældende regler i hegnsloven. Fælde træ

Træer på egen grund

Hvis du har et træ på din egen grund kan naboen ikke forlange, at det skal fælles, med mindre det påfører skade på dit og naboens fælleshegn. Du kan dog efter en retssag blive pålagt at skulle fælle eller beskære dit træ hvis det medfører væsentlig ulempe for din nabo. Der skal her bides mærke i “væsentlig” , for det er ikke nok at naboen er træt af at skulle rive blade sammen, eller synes, at træet skygger for meget. Hvis grenene hænger så lavt, at det er umuligt at færdes på grunden, er det tilladt at skære grenene af ved skel. Der er imidlertid ikke tilladt at beskære naboens træ hvis grenene er rådne, eller udgør en sikkerhedsrisiko. I et sådant tilfælde skal det lokale hegnssyn pålægge ejeren af træet at beskære det.

Hvis du har en række træer stående på din grund gælder reglerne i hegnsloven også. Det vil sige, at højden maksimalt må være 1,8 meter + afstanden til skellet. Dette gælder hvis hegnet står maksimalt 1,75 meter fra skel.Espalier i haven

Godt naboskab eller et skyggefuldt træ

Det er altid en god idé at tænke sig om inden man planter træer i haven. Prøv at finde et sted i haven, hvor træet ikke vil komme til at genere unødigt meget, når det bliver større. Det er altid en god idé at holde nogle meters afstand til huset, ligesom det også vil være en god idé at tænke over hvor træet vil komme til at skygge. Vælg eventuelt en træsort, der ikke bliver så høj, eller som ikke skygger så meget. Hvis du planter frugttræer kan det jo også lade sig gøre at plante dem i et espalier og beskære dem.Blade efterår

Eksterne links:

http://2.naturerhverv.fvm.dk/hegnsloven.aspx?ID=14512

http://hegnsloven.dk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.