Vandskade – hvad kan du selv gøre?

Redaktionen Boligøkonomi, Hus og have, Lov, ret og råd, Nyttige råd Leave a Comment

Hvis man opdager, at ens hus har fået en vandskade, så er det meget vigtigt, at man sørger for at reagere hurtigt, således at der ikke sker yderligere skader på ens bolig. Hvis man ikke sørger for at få gjort noget ved en vandskade i god tid, så kan der nemlig udvikles yderligere fugtskader på ens bolig, og det kan senere hen blive til skimmelsvamp. Dette skal man naturligvis sørge for at undgå, så hvis du eksempelvis i forbindelse med skybrud opdager, at din kælder er oversvømmet, så skal du sørge for at reagere med det samme.

Hvordan opstår en vandskade?

En vandskade opstår som oftest i husstandes kælder, når der har været en stor mængde nedbør, som har skabt en oversvømmelse. En vandskade er noget, som opstår over meget kort tid, og det er det, der er forskellen på en fugtskade og en vandskade. En vandskade opstår typisk på kort tid i den periode, hvor kloakvandet kommer op igennem afløbet, hvor en fugtskade er en længere proces, som skyldes, at der bliver presset vand ind, hvilket vil medføre en forholdsvis høj luftfugtighed og desuden vil der ofte også opstå en grim lugt.

Vandskader sker desuden også i kystområder, hvor der er huse, som ligger meget tæt på vandet. Her kan husene få vandskader, hvor der sker en decideret oversvømmelse.

En vandskade på din bolig kan være meget dyr

Hvis ens hus bliver ramt af en vandskade, så skal man være indstillet på, at det kan være en rigtig dyr omgang. De fleste boligejere vil naturligvis meget gerne undgå alvorlige vandskader, men sagen er den, at det godt kan være meget svært at undgå vandskader. Det bedste man som husejer kan gøre er at sørge for at tage sine forholdsregler. Man kan forberede sig på en vandskade ved at gøre sin kælder klar til de perioder, hvor der er risiko for vandskader, hvilket der typisk er en særlig stor risiko for i de perioder, hvor der er kommer store mængder regn på kort tid.

Du har som boligejer mulighed for at redde en hel del af kælderens inventar, hvis du sørge for at hæve det fra jorden, eller løfte det op i huset, således det ikke kan blive skadet af vand.

Udover der kan ske skader på dit kælderinventar, skal du desuden også regne med, at der kan ske andre og mindst lige så omkostningstunge skader i forbindelse med en oversvømmelse i kælderen. Hvis der sker det, at vandskaden vil udvikle sig til en fugtskade, så kan dette på sigt medføre, at der kommer skimmelsvamp i din kælder, og det er for alvor noget, som kan være dyrt at få lavet.

Hvad skal man gøre, hvis man har vand i kælderen?

Hvis man har været så uheldig at opleve, at man har fået vand i kælderen, så skal du først og fremmest gøre dit bedste for at begrænse skadens omfang, så godt som du nu kan. Du skal desuden sørge for at finde ud af, hvor vandet kommer fra, og se, om du eventuelt kan gøre noget for at stoppe det eller for at tilbageholde det, så du derved kan begrænse de skader, som vandet kan lave på noget af det inventar, som du har i din kælder.

Når du har sørget for at begrænse skadens omfang så godt, som du nu kan, så skal du efterfølgende have taget kontakt til dit forsikringsselskab. Hvis der er tale om en situation, hvor du har akut brug for at få hjælp, så er der mulighed for, at forsikringsselskabet kan sende en person ud, som omgående kan bekæmpe vandskadens omfang. Dette kan blandt andet være nødvendigt i situationer, hvor der har været et meget kraftig skybrud.

Smid ikke de beskadigede ting ud fra din kælder

Hvis der i forbindelse med et skybrud har været nogle af dine ting, som er blevet beskadiget, så skal du ikke smide dem ud, og det er der en rent forsikringsmæssig grund til. Som regel vil dit forsikringsselskab nemlig sende en såkaldt takster ud til dig, som er en person, som skal vurdere, hvor stor en skade der er tale om, og hvor meget du som boligejer kan få i forsikring. Han er derfor nødsaget til at se det beskadigede kælderinventar for, at personen har mulighed for at komme med en vurdering af, hvor stort et beløb, der er sket skader for.

Du bør desuden også sørge for at tage billeder af de vandskader, som du har fået i din kælder. Dette vil nemlig gøre din sag overfor forsikringsselskabet markant lettere.

Hvordan får man vand ud af kælderen efter en oversvømmelse?

Man kan få vandet ud af ens kælder på flere forskellige måder. Hvilken måde man skal benytte sig af afhænger i høj grad af, hvor stor en vandmængde, der er tale om. Hvis der er tale om en mindre mængde vand, så kan du leje en såkaldt vandstøvsuger på flere forskellige byggemarkeder, som du kan bruge til at fjerne vandet.

Hvis der derimod er tale om en væsentligt større mængde vand, så kan du tage kontakt til en professionelt firma, som kan hjælpe dig med dette. Begge dele er naturligvis muligt. Hvis der er tale om en større mængde vand, så kan det dog helt klart anbefales, at du tager kontakt til et professionelt firma, som arbejder med netop dette. De kan i øvrigt også hjælpe dig med affugtning samt udtørring.

Forsikring af vandskader

Du har mulighed for at få dækket de skader, som der måtte være forekommet på din bolig igennem din indbo- og husforsikring. Den kan dog kun dække dig, hvis der er tale om kælderskader ved et voldsomt skybrud. Det vil altså sige, at du ikke har mulighed for at få dækning af din forsikring, hvis der eksempelvis skulle opstå oversvømmelse fra åer eller søer – medmindre der umiddelbart inden denne oversvømmelse har været kraftig nedbør.

I alle tilfælde vil det forholde sig sådan, at dit forsikringsselskab vil sende en takster ud, som skal vurdere, om du er berettiget til at modtage penge fra dit forsikringsselskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.