Afdækning af byggepladsen

Redaktionen Boligforbedringer, Nybyggeri, Udvalgte artikler Leave a Comment

Dette indlæg er skrevet af Byggesagkyndig.nu, som til dagligt hjælper landets boligejere eller nye boligejere med alt fra byggesagkyndige, køberrådgivning og 1 & 5 års gennemgang af boligen

Der er en udbredt opfattelse blandt private bygherrer, at det er bedst at bygge om sommeren. Vejret er godt, det er ikke koldt og man slipper for vinterforanstaltninger. Det er for så vidt også sandt, men at bygge sommeren kan også være en udfordring, som man skal tage med i sine overvejelser.

Men i sommeren oplever vi også typisk kraftige vejr, primært i form af voldsomt regnvejr eller endda skybrud. Og uden at vi skal snakke klimaforandringer, så bliver disse vejrfænomener jo unægtelig voldsommere og voldsommere.

Og som en sidebemærkning til sommerens byggeri, har håndværkerne mere travlt grundet de mange arbejder, dertil skal der også afholdes sommerferie hvilket også presser både tid og pris.

Afdækning af byggepladser er selvsagt både en vinter- og sommerdisciplin. Om vinteren er udfordringen den tunge snenedbør og kraftigere vinde. Og om sommeren er det den kraftige nedbør, med tung regn eller endda skybrud. Fælles for begge årstider er dog, at en ringe eller decideret manglende afdækning af byggeriet kan give voldsommere skader på både nyt og gammelt.

Skaderne kan blive meget omfattende, og koste både mange penge, men også forsinke et byggeri voldsomt. Hertil er der risiko for følgeskader, i form af plamager, ødelagte overflader, delaminering af træ, og i værste konsekvens skimmelsvampe (læs omkring behandling af skimmelsvamp her). Det er derfor overordentligt vigtigt at vand- og fugtskaderne tages alvorligt og udbedres, efter en lang og grundig udtørring.

For at understrege hvor alvorligt problemstillingen skal tages, kan det nævnes at det decideret er et krav i Bygningsreglementet. I afsnit 4.1 står der i Stk. 5

”Ved planlægning, projektering, udbud og udførelse af bygningskonstruktioner skal der træffes de foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse”.
Og i den tilhørende vejledningstekst står der følgende: ”Bestemmelsen skal bl.a. sikre, at våde fugtfølsomme materialer samt materialer og bygningsdele med skimmelsvamp ikke indbygges i opførelsesperioden. Det kan fx ske ved opførelse under total inddækning og hensigtsmæssig opbevaring af byggematerialer. …

Videre i stk. 6 står der: ”Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp”.

Det er entreprenørens ansvar at dække byggepladsen ordentligt af, men det kan være en udgift som pålægges bygherre – her taler man dog typisk kun om vinterforanstaltninger. Det må forventes at entreprenøren har udstyr til sædvanlig afdækning, (presenninger, plast, brædder, plader mv.). Man kan dog som bygherre ikke vende det blinde øje til, og det er bygherrens ansvar at tænke diverse foranstaltninger ind i byggeprocessen fra start af, herunder om byggeriet skal totalt overdækkes!

1   2     

I 1960’er skulle boligbyggeriet gå så hurtigt, at man ikke havde tid til at vente på dårligt vejr. Derfor fandt byggematador Koch på at overdække hele huse. Idéen er bestemt ikke dum, og kunne især med fordel udføres i forbindelse med ombygning og renovering (jf. billederne). 

Der findes ikke nogle præcise anvisninger til en korrekt afdækning – den skal blot kunne holde. Så der er ikke meget vejledning til den udførende, og selve afdækningen i sig selv må naturligvis heller ikke være så besværlig og omfattende, at der skal bruges flere timer om morgenen og igen om aftenen, at hhv. af- og påmontere afdækningen.

Så det er ofte en kombination af et velplanlagt arbejde, hvor man kun åbner så store områder ad gangen, som man kan nå at afslutte og lukke af igen om aftenen, og så en god og grundig afdækning.

Beskyttelse af materialer

141211 127Udover beskyttelse imod vand og fugt, kan det også være påkrævet at afdække flere bygningsdele for at beskytte og sikre deres funktion. Her taler vi typisk om murerarbejder, hvor mørtler og beton ikke må tørre ud for hurtigt, eller få frost. Begge dele handler om, at vandet i mørtlen eller betonen ikke må ”forlade” materialet, da det er vandet for får bindingsprocessen til at foregå.

Så en korrekt afdækning af murværk eller beton, er igen vigtigt både vinter og sommer. Igen har de fleste entreprenører godt styr på afdækningen om vinteren, eller også bruger man sprit i mørtlen. Men det er ofte overset om sommeren, at varmen kan få vandet i mørtlen eller betonen til at fordampe for hurtigt.

Træk

Rent arbejdsmiljømæssigt må den udførende heller ikke arbejde træk. Det er derfor nødvendigt, særligt om vinteren. At byggeriet afdækkes og lukkes af, så håndværkerne inde i bygningen ikke går i konstant træk og kulde. 

Typiske problemstillinger og skader

Afdækning af murværk

Når mureren går hjem om eftermiddagen eller pga. vejrlig, men kun er nået halvt op med mursten i facaden, skal skalmuren afdækkes. Dette for at beskytte den bagvedliggende hulmursisolering, for ikke at blive voldsomt opfugtet. Gælder både sommer og vinter.

Åbnet tag

Ved udskiftning af tage, er huset meget sårbart idet man fjerner huset vigtigste klimaskærm. Huller i taget giver vand oppefra, og da vand løber nedad med tyngdekraften, kan det give store skader på omfattende områder.

Tagrender

Ofte er tømreren færdig med taget, men blikkenslageren mangler lige tagrenderne. Og når der så kommer vand, vælter enorme mængder vand ned ad taget og udover siderne. Og står murværket tilmed åbent, så kommer afdækningen virkelig på prøve.

Særligt voldsomt og kritisk er det faktisk, hvis der  e r  lavet tagrender, men at selve nedløbsrørene mangler. For så bliver alt vandet fra taget centreret ét sted, og så kommer der rigtig meget vand på et udsat sted.

Manglende vinduer

Vindueshuller uden vinduer eller afdækning giver selvsagt risiko for en masse vand ind i bygningen. Man bliver ofte overrasket over hvor skråt en kraftig regn kan være, for ikke at snakke om fygesne. Og det kan give en voldsom opfugtning af ellers tørre bygningsdele, som man troede var i læ.

Blæst og storm

En simpel, men ellers god afdækning kan hurtigt blive flået væk ved kraftig blæst. Dette gælder både presenninger, plader mv. (Af samme grund skal man holde sig langt væk fra en byggeplads under en storm).
Dette er muligvis den største udfordring for en entreprenør. For blæst og storm kan ofte ødelægge byggepladsen, også om natten og i weekender hvor byggepladserne står tomme og uden opsyn.

Tidspresset byggeri

Udtørring kan tage lang tid. Meget lang tid. Og hvis byggeriet er presset på tiden, hvilket byggeri ofte er, så bliver konstruktioner lukket for tidligt. Og i disse dampspærre-tider, bliver mange bygningsdele pakket ind i plast, som virkelig holder på fugten, og så har man verdens ældste opskrift på skimmelsvampe.

Manglende afdækning af puds

Pudsede overflader, samt murværk efterlades under solens nådesløse varme. Eksempelvis kan mureren komme forbi huset om morgenen/formiddagen, og pudse soklen op inden for et par timer, hvor det er overskyet. Men om eftermiddagen går skyerne fra og solen bager syd- og vestfacaden, fordi der ikke er lavet en passende afdækning.
Dette giver svigt i mørtlen med risiko for revner og afskalninger.

Besøg Byggesagkyndig.nu for flere informationer omkring afdækning af byggepladsen, eller hvorledes byggetilsyn kan være din hjem igennem denne proces.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.