Guide for lægning af fliser i indkørslen

Redaktionen Boligforbedringer, Hus og have, Nybyggeri Leave a Comment

Hvis man kan, så er det altid en fordel at udføre arbejde til hjemmet selv. På den måde kan man få klaret alt fuldstændig, som man selv ønsker det, og samtidig har man også mulighed for at spare penge, og det er naturligvis altid en fordel.

Når du skal lægge fliser i din indkørsel, så er det vigtigste først og fremmest, at du har et fast og solidt underlag. Det er det, som danner grundlaget for et godt resultat. Skal du lave en betonstensbelægning gøres dette ved hjælp af et bundlag, et bærelag samt et afretningslag.

Regler i forbindelse med lægning af fliser i indkørslen

Der findes nogle regler i forhold til hvor stort belægningens bærelag skal være. Dette afhænger af hvor fliserne skal lægges. Hvis der skal lægges fliser i en indkørsel, hvor der kan forekomme trafik, så stilles der væsentligt større krav til hvordan belægningens bærelag er, end hvis man eksempelvis blot skulle lægge fliser på sin terrasse, hvor der ikke er trafik fra personvogne, lastbiler og lignende.

Tykkelsen på bundlaget afhænger af den jordtype, du har, der hvor du skal lægge fliser. Hvis jorden i store træk kun består af ler, så skal du bundsikringslaget mindst 30 cm tykt. Består jorden derimod af en blanding af sand og grus, så skal du have et bundlag på mindst 20 cm.

Hvis der skal laves belægning i haver, terrasser og andre steder, hvor der ikke kommer til at køre tungere køretøjer, er det ikke nødvendigt med en lige så tykt bærelag, og det kan derfor reduceres en smule.

Når du skal belægge fliser, skal du først og fremmest have fjernet overskydende jord og så skal der udlægges et bundsikringslag, som enten er af grus eller sand. Dette bundsikringslag skal du sørge for at komprimere grundigt hvilket du eksempelvis kan gøre med en pladevibrator, som du ofte har mulighed for at leje hos en del byggemarkeder. Det anbefales, at du udlægger et bærelag af grus, som er mekanisk stabilt 0-32, som du sørger for at komprimere.

Afretningslag i forbindelse med lægning af sten og fliser i indkørslen

Når du har lagt et bærelag, så skal du efterfølgende have lagt et afretningslag. Du skal udlægge afretningsgrus 0-8, som du skal sørge for at fordele jævnt over arealet. Sørg for at have en tykkelse på omkring 3 centimeter, der skal komprimeres. Dernæst skal der lægges ledeskinner, som gør det muligt for dig at afrette overfladen. Her kan du eksempelvis anvende vandrør, som skal lægges i en rille i dit afretningslag. Her er det meget vigtigt, at du sørger for at lave fald. Grunden til at det er vigtigt at lave fald er, at det sikrer dig, at regnvand ikke vil blive stående på belægningen. Du bør lave dit fald med omtrent 2 centimeter pr meter, og så anbefales det i øvrigt også, at du laver dit fald væk fra bygninger mm.

Hernæst skal du trække overfladen af med et bræt eller en anden lignende genstand, og du skal sørge for at få fjernet overskydende afretningsgrus. Tag herefter ledeskinnerne op og fyld rillerne med grus. Når du har gjort det, er din belægning færdig.

Når du har færdiggjort din belægning, så anbefales det klart, at du ikke færdes på afretningslaget.

Nu skal du i gang med lægning af sten eller fliser i din indkørsel

Når du har færdiggjort din belægning, kan du nu gå i gang med at klare lægningen af dine sten eller fliser eller i indkørslen.

Hvis du skal have sten eller fliser i din indkørsel, så er måden dette foregår på ved, at du starter ud med at opsætte muresnor. Disse snore skal du sørge for at opsætte sådan, at der er regelmæssige afstande både på langs og på tværs, så du har mulighed for at kontrollere, at linjerne i belægningen bevares lige, hvilket er meget vigtigt.

Når du skal lægge sten, så bør dette foregå sådan, at der lægges sten fra side til side. Du bør eksempelvis gøre det fra venstre mod højre og modsat. Grunden til at man gøre det på den måde er, at man ellers kan risikere, at ens belægning går hen og bliver skæv, og det skal man naturligvis sørge for at undgå så vidt muligt.

Du skal i øvrigt huske på, at belægningssten er et naturprodukt, og det gør, at der kan være små farvevariationer, som man ikke kan gøre noget ved, når der er tale om et naturprodukt.

Fugning i forbindelse med lægning af fliser i indkørslen

Når du har lagt sten eller fliser i din indkørsel, så skal du efterfølgende foretage en fugning af de sten eller fliser, som du har lagt i din indkørsel. Når du skal gøre dette, så skal du sørge for, at du har den helt rette fugeafstand. Det er nemlig fugen, som skal holde fliser og belægningssten fra hinanden og samtidig skal det også sikre, at din belægning ikke bliver overbelastet. En god fugebredde vil meget typisk ligge på omkring 2 -5 millimeter. Det anbefales i øvrigt også, at du sørger for at fugerne kommer til at ligge ud for hinanden – både på flader der er rektangulære og ved rundinger. Dette er nemlig både til gavn for udseendet og til gavn for styrken, så du kan være sikker på, at konstruktionen holder.

Herefter skal du fylde dine fuger med sand, belægningen skal fejes ren, og så skal du afslutningsvis vibrere belægningen et par gange med en pladevibrator.

Her er det dog meget vigtigt at bemærke, at du ikke bør bruge en maskine, når du skal vibrere selve fliserne. Du bør i stedet for støde fliser på plads, hvilket du eksempelvis kan gøre ved hjælp af et stykke træ eller lignende.

Når dette er gjort, er du færdig med belægningen af dine fliser i indkørslen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.