Ønsker du en ejendom både til erhverv og bolig?

Redaktionen Boligøkonomi Leave a Comment

Muligvis er du i forvejen selvstændig og har din virksomhed et andet sted end dit hjem, men du synes pludselig, at alting vil blive nemmere, hvis du havde det hele samlet; virksomhed og privat bolig. Det kan også være, at du ønsker at blive selvstændig og gerne vil have erhverv og bolig i et. Især mange selvstændige, som har børn og gerne vil have mere tid til dem, mens de stadig bor hjemme, vælger en løsning som denne. Eller dem som er trætte af at pendle på motorvejen hver dag. Til jer så er der nogle ting, man bør være opmærksom på, som I kan blive klogere på i dette indlæg.

 

En blandet ejendom

På erhvervsmægler sprog hedder en ejendom, hvor der både er hverv og bolig i, en blandet ejendom. Begrebet stammer fra vurderingssystemet herunder vurderingsloven. Dette system har været fastlåst i en årrække, hvilket indbefatter, at der ikke har været mulighed for at indgå en klage over vurderinger af denne type ejendom. Det har skabt udfordringer for særligt blandede ejendomme. Hvad er ejendom, og hvad er privat? Det forholder sig således, at der er udfordringer rent skattemæssigt med denne type ejendom, fordi der er forskellige regler alt afhængigt, om det er den private eller erhvervsmæssige del, der er tale om.

 

Blandede ejendomme, hvor kun en del af ejendommen anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng, er defineret ved, at mere end 25% af den værdimæssige del af ejendommen skal bruges til erhverv. Med andre ord, betyder det, at vurderingen opdeles i en ejerboligdel og resten. Og denne opdeling har skattemæssige konsekvenser. For en blandet ejendom gør følgende sig gældende:

 

  • Den skal have en erhvervsmæssig del i virksomhedsskatteordningen
  • Den skal fratrække driftsmæssige omkostninger for erhverv. Hvis det ikke er en blandet ejendom, kan man ikke bruge virksomhedsskatteordningen eller fratrække driftsomkostninger

 

Der skal være en klar fysisk skelnen mellem, hvad der er privat, og hvad der er erhverv. Og det er en udfordring rent praktisk, da det ofte danner en gråzone for blandede ejendomme.

Erhvervsejendomme billigere, men sværere at låne

Alt dette betyder, at erhvervsejendomme er de billigste at investere i. De er billigere rent kvadratmetermæssigt end en privat bolig. Men til gengæld er det generelt svære at belåne til erhverv, end det er til en privat bolig i forhold til lån i realkreditinstitutter. Du skal altså selv kunne lægge flere penge ud til den erhvervsmæssige del.

 

Derudover skal du ikke betale ejendomsværdiskat til den del, der benyttes til erhverv. Jo mere, du bruger til erhverv, jo mindre ejendomsværdiskat skal du betale, hvilket er en fordel. Dog er det sådan, at ved salg af boligen, bliver du beskattet af erhvervsdelen, hvilket er en ulempe.

 

Ønsker du hjælp til at få overblik over blandede ejendomme og ønsker du at se nogle, kan du kontakte NyboligErhverv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.