Byggebloggen

Stedet at starte, når du skal i gang med et byggeri

Hus og haveLov, ret og råd

Snerydning – love og regler

Hvilke love og regler gør sig gældende for snerydning?

Hvis du er bosat i en ejendom, som ligger helt ud til en offentlig vej, så har du pligt til at fjerne alt sne, som dækker det område, hvor der skal være fodgængere.

Ifølge loven er det din pligt at rydde sne på både fortov og kørebane, hvis du er boligejer på en privatvej, og din bolig ligger helt ud til en vej eller en sti. En god tommelfingerregel er, at du har pligt til at tage den halvdel af kørebanen, som er på din side, og da ejeren af boligen på den modsatte side af vejen har pligt til at varetage sin halvdel af kørebanen. Udover kørebanen skal du desuden også sørge for at fjerne sne ved din ejendom både på fortov samt på en sti, såfremt der er sådan en ud til den vej, hvorpå du bor.

Snerydning – Her skal du anbringe sneen

Når sneen falder, skal du sørge for at rydde sneen så hurtigt som muligt, og såfremt der er plads til det, skal du sørge for at samle sneen i en vold, som løber langs fortovet – ellers skal sneen anbringes på kørebanen langs rendestenen, således det er let for biler at komme forbi.

Ifølge loven er det ikke tilladt at anbringe sneen ved busstoppesteder, da dette kan gøre det vanskeligt for både busser og buspassagerer at komme ind og ud af busserne. Derudover er det heller ikke tilladt at anbringe sneen foran fodgængerovergange samt på diverse gadehjørner. Også her er årsagen til disse regler, at det skal være let at komme forbi. Det er desuden også forbudt at anbringe sneen oven på diverse dæksler samt op af træer, fordelerskabe, brandhaner samt andre uhensigtsmæssige steder – ej heller er det tilladt at placere sneen ved installationer til trafikregulering. Det er især meget vigtigt, at du sørger for at holde brandhaner samt installationer til trafikregulering frie for sne, så du må hverken anbringe sneen oven på brandhaner og installationer til trafikregulering eller ved siden af disse.

Det er altid grundejeren, som har pligten til snerydning

Som grundejer har man forpligtelsen til at sikre, at der ikke er nogen, som får gener over sneen ved ens grund. Det er grundejerens pligt at fjerne den sne, som kan være til gene for indkørsler samt ved opkørsler af cykelsti. Dette gælder desuden også de snedynger, der har opstå, når kommunen har været ude for at rydde sne.

Derudover er det samtidig også grundejerens pligt at sikre, at der ikke er nogen, som kommer til skade som følge af den sne, der er faldet. Det betyder i praksis, at du som grundejer har pligt til at strø sand, salt, grus osv. På steder, hvor der kan være glat for fodgængere.

Gode råd og tips omkring snerydning:

Snerydning kan være hårdt for din krop

Når man skal skovle sne væk fra sin grund, så er det meget vigtigt, at man sørger for at gøre det korrekt. Hvis man ikke sørger for at gøre det korrekt, så kan man risikere at få skader i blandt andet ryg og skulder. Det kan nemlig være meget hårdt at skovle sne – særligt hvis der er faldet en stor mængde, og hvis du skal gøre det med en skovl.

Bør jeg selv stå for snerydning, eller skal jeg få nogen til det?

Loven siger ikke noget om, at det absolut skal være dig som grundejer, der udfører arbejdet. Der står dog blot i loven, at det er dit ansvar, men ikke at det specifikt er dig, som skal udføre arbejdet. Derfor har du god mulighed for at få en til at hjælpe dig med at holde veje, stier og fortovet fri for sne i vintermånederne. Der er i mange byer også mulighed for at få et godt samlet tilbud på ens vej, hvis der er flere husstande, som ønsker at få en mand til at hjælpe med at fjerne sneen.

Det kan være meget fornuftigt at få hjælp til snerydningen ved sin bolig. Særligt kan det være fornuftigt, hvis man oplever at få ondt i ryggen og lignende, for det kan være et utroligt hårdt arbejde at skovle sne. Fordelen for mange der kommer ud og skovler sne for folk er, at de har maskiner, som kan gøre det for dem. På den måde kan man slippe for selv at skulle stå med en skovl, da dette kan være meget hårdt for ens ryg.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *